NaturalnaMedycyna

Bioenergoterapia naturalnym wspomaganiem zdrowia

Bioenergoterapia (bioterapia) to dziedzina psychotroniki; definicja pochodzi od słowa - bioterapia (bio – gr. bíos czyli życie + gr. herapeía - opieka, pomoc, leczenie). Bioenergoterapię jako słowo można rozumieć też jako: bio - biologiczna, naturalna + energo -energia, energetyczna + terapia - terapia, uzdrawianie. Bioenergoterapia to biologiczna, naturalna energetyczna terapia, uzdrawianie, naturalne przywracanie zdrowia. Jest to działanie polegające m. in. na przekazywaniu choremu przez osobę terapeutę swojej lub pewnej energii biologicznej dotykiem lub na odległość. W praktyce (o tym się nie pisze) bioenergoterapeuta tak naprawdę steruje biologiczną energią, porządkuje układ energetyczny człowieka, usuwa zaburzenia energetyczne u osoby z dolegliwością. Człowiek pracujący z energią leczniczą to bioenergoterapeuta, bioterapeuta.

Bioenergoterapia to tak naprawdę korekta stanu biopola organizmu przez odpowiednio skierowane i celowo stosowane biopole człowieka - bioenergoterapeuty. Jest to energetyczna stymulacja układu energetycznego człowieka - pacjenta.

Bioenergoterapia (bioterapia) jest najstarszą metodą uzdrawiania. Znana jest od setek lat i można spotkać różne nazwy tej metody.

Według medycyny Dalekiego Wschodu bioenergoterapia jest bioenergetycznym działaniem wspomagającym organizm człowieka w zdrowotnych problemach. A dokładniej jest ona działaniem stymulującym, i pobudzającym układ energetyczny. Medycyna chińska znana jest już od II w. p.n.e. Medycyna chińska ma m.in. na celu przywrócenie w naszym organizmie prawidłowego krążenia energii YIN QI oraz YANG QI. Siły te ciągle się ścierają ze sobą, co pozwala na utrzymanie równowagi. Jeśli jedna z energii góruje nad drugą, doprowadza to do nieprawidłowości w działaniu organizmu.

Czy są to potwierdzone zdolności?Teorie

Bioenergoterapia, podobnie jak wszystkie niekonwencjonalne metody wspomagania zdrowia, ma nie tylko swoich gorących zwolenników, ale także zagorzałych przeciwników. Wynika to z tego, że trudno jest weryfikować działanie bioenergoterapii. Brakuje nowych narzędzi do dalszych badań nad tym tematem. Wiele osób też traktuje bioenergoterapeutów jak szarlatanów, jednak różne badania, przeprowadzone z udziałem fizyków, potwierdzają wyjątkowe zdolności niektórych ludzi do przekazywania energii. W pewnych badaniach okazało się także, że tajemnicze chińskie meridiany pokrywają się z kanałami układu nerwowego i hormonalnego człowieka.

Badania naukowe potwierdzają, że pobudzanie określonych ośrodków mózgowych lub punktów akupunkturowych za pomocą zabiegów bioenergoterapeutycznych wywołuje w układzie odpornościowym określone reakcje prowadzące do zwalczania przez organizm procesów chorobowych. Metoda ta może więc pomagać, ale przede wszystkim we wzmacnianiu sił obronnych organizmu. Może wspomagać konwencjonalne leczenie.

Jak działa bioenergoterapia

Bioenergoterapia nie leczy. Tak naprawdę, bioenergoterapia daje bodziec na poziomie energetycznym. Taka stymulacja bioenergetyczna przyczynia się do lepszego funkcjonowania organizmu i jego energetyki. Działanie bioenergetyczne stymuluje energetykę wprowadzając nowy prawidłowy porządek, który został zaburzony przez czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, np. szkodliwe środowisko zewnętrzne, stres, chorobę. Polega ono (to działanie) przede wszystkim na usuwaniu energetycznych przyczyn choroby (braków, bloków lub złogów energetycznych) oraz na zasilaniu niedomagających organów. W trakcie przekazu energetycznego ważne jest ,,przebicie się” do bloku energetycznego lub narządu w którym występuje problem. Jeśli przekazywana energia przebije się, dotrze w dane miejsce, następuje wtedy poprawa. Na ogół, jest to tak, że po zabiegu bioenergoterapii poprawa występuje po jakimś czasie.

Techniki wspomagania

Bioenergoterapia to zespół różnych technik, których celem jest stymulacja organizmu człowieka za pomocą bioenergii. Niektóre z nich (techniki) porządkują bioenergię w układzie energetycznym potrzebującego, lub wykorzystują i uruchamiają energetyczne krążenie w układzie energetycznym organizmu. W innych technikach bioenergii dostarcza terapeuta. Uzupełnia on energię potrzebującemu w miejscach zaburzeń, w ten sposób oddziałuje na organizm osoby energetyzując bioenergią zaburzone strefy energetyczne. Aby bezpiecznie przekazywać energię, tak naprawdę to bioenergoterapeuta powinien sterować energią. Jest to wtedy bezpieczne zarówno dla osoby potrzebującej jak i dla bioenergoterapeuty.

Jak wygląda sterowanie (biostymulacja) energią

Należy wiedzieć, że każdy żywy organizm, także człowieka, jest źródłem różnych energii, zarówno tych mierzalnych jak i nie mierzalnych urządzeniami technicznymi i mogą to być elektromagnetyczne, cieplne, oraz promieniowania subtelne, niemierzalne. To wszystko wytwarza nasz organizm, najlepsze urządzenie nadawczo-odbiorcze. Wytwarza ją mózg, serce, każda komórka, atom naszego ciała. Każda komórka ma swój odpowiednik energetyczny. Dlatego zakłócenia w przepływie tej energii, zwłaszcza utrzymujące się przez dłuższy czas, rozregulowują zachodzące w organizmie procesy fizjologiczne, biochemiczne. Następstwem tego mogą być zaburzenia w pracy różnych narządów. Fakt ten nie budzi wątpliwości współczesnych naukowców. Warto wiedzieć, że medycyna naturalna wschodnia - a bioenergoterapia jest jej częścią - upatruje przyczyn różnych chorób w zakłóceniach przepływu energii. Z tym, że według medyków chińskich energia krąży w naszym organizmie specjalnymi kanałami (tzw. meridianami). Co więcej, twierdzą oni, że przepływem tej energii, nazywanej życiową, można skutecznie sterować. Można przekierowywać ją z meridianów, gdzie tej energii jest za dużo, do tych, gdzie jej brakuje. I to właśnie robi bioenergoterapeuta, on udrażnia energetyczne kanały.

Dzięki czemu tak naprawdę ustępuje choroba

Poprawa samopoczucia, lub zdrowia następuje dzięki takim właśnie działaniom bioenergetycznym bioenergoterapeuty. Jeśli bioenergetycznie uda się dotrzeć (przebić) bioenergią do zaburzonego miejsca, wtedy następuje poprawa, dolegliwość się zatrzymuje, a nawet cofa. Aby działać skuteczniej, łatwiej jest pracować, gdy osoba przechodzi indywidualny zabieg bioenergetyczny. Czasem, aby energia się przebiła, uruchomiła krążenie energetyczne potrzebny jest przekaz z dotykiem.

Proszę więc pamiętać! To nie bioenergoterapeuta uzdrawia, ale jego sterowanie energią, czyli to co robi, jego działania na system energetyczny człowieka pomagają. Dlatego każdy bioenergoterapeuta powinien dokładnie znać system energetyczny człowieka, musi znać bardzo dokładnie przebieg wszystkich kanałów energetycznych, czakr podstawowych, akupunkturowych, również tych mniejszych punktów energetycznych i poziomów energetycznych aury. Bioenergoterapeuta musi mieć też pewnego rodzaju wrażliwość energetyczną w odbiorze, czy nadawaniu. Powinien wiedzieć, jak zadziałać na zaburzenia, i jakimi działaniami (technikami) przywrócić prawidłowość w systemie energetycznym. Równowagę przywracają takie właśnie działania na poziomie energetycznym, i dlatego to one przywracają zdrowie, a nie osoba bioenergoterapeuty.

Należy dodatkowo też wiedzieć, że wszelkie formy bioenergoterapii opierają się na paru wspólnych założeniach:

  • człowiek nie składa się jedynie z ciała fizycznego;
  • człowiek składa się też z ciała energetycznego zwanego również aurą;.
  • każda komórka organizmu ma swój odpowiednik energetyczny;
  • ciało to (energetyczne) składa się z ośrodków energetycznych, tzw. czakr, oraz z systemu kanałów energetycznych, meridianów;
  • czakry i kanały energetyczne są odpowiedzialne za odpowiednie gospodarowanie energią praniczną (przyswajanie, usuwanie, przetwarzanie oraz przesyłanie do innych czakr oraz narządów wewnętrznych człowieka).

Czy bioenergoterapia to cud?

To żaden cud! Przykładając ręce w określonych (tzw. akupunkturowych) punktach ciała pacjenta, bioenergoterapeuta stara się wyrównać poziom energii w miejscach chorych. Dzięki temu organizm może łatwiej oczyszczać się z pewnych energetycznych zaburzeń, a co za tym idzie z pewnych toksycznych substancji, a więc szybciej je zwalczać. Dzieje się tak dlatego, bo bioenergoterapeuta usuwa bloki energetyczne, niekorzystne sygnały z pola aurycznego. I rzeczywiście zdarza się, że dolegliwości leczone w sposób konwencjonalny bez odczuwalnych efektów już po kilku zabiegach energoterapeutycznych zaczynają się 'cofać' i człowiek stopniowo powraca do równowagi, do zdrowia. Ale nie ma w tym żadnego cudu. A jeśli nawet, to cudu tego dokonuje sam organizm. Bioenergoterapeuta ukierunkowuje tylko jego siły obronne na walkę z chorobą, wzmacnia naturalne zdolności organizmu do samouleczania. Stymuluje organizm.

Tak naprawdę to po zabiegu bioenergoterapii organizm sam zaczyna zwalczać dolegliwość. Dlatego zasadą w bioenergoterapii jest dać taki energetyczny bodziec, który spowoduje lepsze samopoczucie potrzebującego człowieka. Tak można też wyjaśnić, moim zdaniem, przypadki "cudownych wyleczeń" skomplikowanych chorób. Po prostu wzmocniony organizm zaczyna lepiej reagować na leki, zioła, suplementy diety, czy leczenie medyczne. Dlatego nie wolno odstawiać leków bez wiedzy lekarza. Należy również unikać nieuczciwych bioenergoterapeutów reklamujących się jako cudotwórcy na wszelkie problemy. Na wiele chorób człowiek pracuje wiele lat. Włączenie zdrowego stylu życia przyniesie nam większy komfort życia. A jeśli następuje poprawa, zawsze trzeba opowiedzieć o tym lekarzowi, by zadecydował o dalszej terapii, czy badaniach diagnostycznych. Bioenergoterapia jest metodą uzupełniającą leczenie medyczne.

  

Więcej na www.piotrgonciarz.republika.pl

Piotr Gońciarz bioenergoterapeuta, znawca metod niekonwencjonalnych.

Czytelnia: