NaturalnaMedycyna

...według WHO około 600 milionów ludzi obciążonych jest nadciśnieniem tętniczym

Jedynie u połowy z nich postawiono rozpoznanie nadciśnienia, tylko 20% jest leczonych, a prawidłową kontrolę ciśnienia uzyskuje się u około 12 % chorych. Niestety to schorzenie coraz częsciej występuje u dzieci. W Łodzi przeprowadzono badania dzieci i młodzieży pod kątem nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości. Zbadano 27,5 tys. uczniów 111 łódzkich szkół. Nadwagę i otyłość stwierdzono aż u 15%. Z powodu
nadciśnienia skierowano do szpitali 22 pacjentów. Prawdopodobnie takie wyniki otrzymalibyśmy w każdej populacji dzieci w dużych miastach. O tym jak zapobiegać tej prawdziwej epidemii XXI wieku piszemy w artykule Nadciśnienie.

Czy wiesz że ?: